Міжнародна науково-технічна конференція
"Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика"
ICPEES - 2020

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 

Міжнародний почесний комітет

Співголови:

Шидловський А.К. – д.т.н., академік НАН України, Почесний голова Української Асоціації інженерів-електриків, м. Київ (Україна);

Кириленко О.В. – д.т.н., академік НАН України, директор ІЕД НАН України, м. Київ (Україна).

Члени міжнародного почесного комітету:

Berdai Abdelmajid – Ph.D., аssoc. prof., Hassan II Ain Chok University, Касабланка (Марокко);

Головко В.А. – д.т.н., професор, Брестський державний технічний університет, м. Брест (Білорусь);

Klapita Grzegorz – Ph.D., prof., Silesian University of Technology, м. Глівіце (Польща);

Kluszczyński Krzysztof – prof. dr hab. inż., Silesian University of Technology, м. Глівіце (Польща);

Ковач Доброслав – д.т.н., професор, Кошицький технічний університет, м. Кошице (Словаччина);

Miljavec Damijan – Dr. Sci., Рrofessor, Univerza v Ljubljani, м. Любляна (Словенія);

Strzelecki Ryszard – prof., dr hab. inz., Akademia Morska, м. Гдиня (Польща);

Сівякова Г.О. – к.т.н., професор, завідуюча кафедрою ЕіАТС КДІУ, директор ЦІТТ, м. Теміртау (Касахстан);

Фіраго Б.Й. – д.т.н., професор, Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ (Білорусь).

 

KrNU © 2024