Міжнародна науково-технічна конференція
"Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика"
ICPEES - 2020

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 

Організаційний комітет конференції:Голова

Чорний О.П. – д.т.н., професор, директор ІЕЕСУ КрНУ

Співголова

Сергієнко С.А. – к.т.н., доцент, КрНУ

Члени організаційного комітету:

Бялобржеський О.В. – к.т.н., доцент, КрНУ;

Перекрест А.Л. – к.т.н., доцент, КрНУ;

Зачепа Ю.В. – к.т.н., доцент, КрНУ;

Прус В.В. – к.т.н., доцент, КрНУ;

Хребтова О.А. – к.т.н., старш.викл., КрНУ.Секретарі організаційного комітету:

Ноженко В.Ю. – асистент КрНУ;


Молодика І.С. – навчальний майстер КрНУ;


Яцюк Р.П. – асистент КрНУ.


 

KrNU © 2020