Міжнародна конференція
"Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика"
ICPEES

 

Організаційний комітет конференції:Голова

Чорний О.П. – д.т.н., проф., директор ІЕЕСУ КрНУ, м. Кременчук (Україна)

Члени організаційного комітету:

Бялобржеський О.В. – к.т.н., доцент, КрНУ, м. Кременчук (Україна);

Гладир А.І. – к.т.н., доцент, КрНУ, м. Кременчук (Україна);

Калінов А.П. – к.т.н., доцент, КрНУ, м. Кременчук (Україна);

Коренькова Т.В. – к.т.н., доцент, КрНУ, м. Кременчук (Україна);

Мамчур Д.Г. – к.т.н., доцент, КрНУ, м. Кременчук (Україна);

Перекрест А.Л. – к.т.н., доцент, КрНУ, м. Кременчук (Україна);

Прус В.В. – к.т.н., доцент, КрНУ, м. Кременчук (Україна);

Старостін С.С. – д.т.н., професор, КрНУ, м. Кременчук (Україна).


Секретарі організаційного комітету:

Романенко С.С. – асист., КрНУ, м. Кременчук (Україна);Лещук О.Ю. – фахів., КрНУ, м. Кременчук (Україна).

 

KrNU © 2017