Міжнародна конференція
"Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика"
ICPEES


Учасники конференції


Автори Назва доповіді Тип доповіді Тематичний напрям Дата реєстр.
1 Цвіркун С.Л., к.т.н. Криворізький коледж Національного авіаційного університету, Харламенко В.Ю., к.т.н., Рубан С. А., к.т.н. ДВНЗ "Криворізький національний університет", ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ОБТИСКНОЇ КЛІТІ З ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ НА БАЗІ ОПЕРАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ОБТИСНЕННЯ МЕТАЛУ секційна електромеханічні системи та автоматизація 12.04.16
2 Сьомка О. О., аспірант, Прус В. В., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДМОВ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН секційна електричні машини і апарати 11.04.16
3 Чепкунов Р.А., к.т.н. Научно-производственное предприятие "Электроник, ЛТД", ООО старший научный сотрудник Энергетический метод управления асинхронным электроприводом секційна електромеханічні системи та автоматизація 08.04.16
4 Тимчук С. О., д.т.н., доц. Харківський національний технічний університету сільського господарства імені Петра Василенка Шендрик В. В., к.т.н., доц., Шендрик С. О., Шулима О. В. Сумський державний університет ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ ВІД ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ секційна моделювання та методи оптимізації 07.04.16
5 О.І. Толочко, д-р техн. наук, проф.; А.А. Бугровий, магістрант Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» СИНТЕЗ СИСТЕМ КВАЗІОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ЗА СТРАТЕГІЄЮ МАКСИМАЛЬНИЙ МОМЕНТ НА АМПЕР секційна електромеханічні системи та автоматизація 04.04.16
6 Чорний О.П., д.т.н., проф., Артеменко А.М. ст. викл. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Нові технічні засоби навчання - голограми стендова інновації в освіті та виробництві, проблематика вищої школи 04.04.16
7 М.Ю. Монченко, А.П. Гуров, А.А. Черно Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВИБРАТОРОМ С ПОВОРОТНЫМ ДВИЖЕНИЕМ РЕАКТИВНЫХ МАСС секційна електромеханічні системи та автоматизація 02.04.16
8 Khalimovskyy O., PhD(Tech.), Sokolskyy O. PhD(Tech.) National Technical University of Ukraine "KPI" Account of features of technological process of extrusion in selecting the structure of the automatic control system стендова електромеханічні системи та автоматизація 02.04.16
9 Bovkunovych V., PhD(Tech.), Pushkar M. National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" AUTONOMOUS ELECTRICAL POWER GENERATING SYSTEM WITH STABILIZATION OF OUTPUT VOLTAGE AND FREQUENCY секційна електромеханічні системи та автоматизація 02.04.16
10 Гладир А.І., к.т.н., доц., Лещук О.Ю., асист. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ стендова інновації в освіті та виробництві, проблематика вищої школи 01.04.16
11 Yuri Sayenko, Authors: prof., Ph.D. Pryazovskyi State Technical University, Dmitry Kalyuzhniy, associate prof., Ph.D. O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv FACTUAL CONTRIBUTION DISTRIBUTION OF ELECTRICITY MARKET PARTICIPANTS IN VOLTAGE UNBALANCE AND VOLTAGE DEVIATION AT THE POINT OF COMMON COUPLING секційна енергетика та електропостачання промислових підприємств 01.04.16
12 Печеник М.В., к.т.н., доц., Бурьян С.О., к.т.н., доц., Наумчук Л.М., аспірантка, Грицай А.О., студент Дослідження впливу оптимального регулятора напруги на рівень коливань в стрічці консеєра стендова електромеханічні системи та автоматизація 01.04.16
13 Давиденко Л.В., к.т.н., доц., Давиденко Н.В., аспірант Луцький національний технічний університет Завдання та принципи організації комплексного контролю ефективності енерговикористання в системах комунального водопостачання секційна енергетичний менеджмент 01.04.16
14 Веремійчук Ю.А., к.т.н., асистент, Замулко А.І., к.т.н., доцент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ГРУП СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕЖИМНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ секційна енергетика та електропостачання промислових підприємств 01.04.16
15 Михайленко О.Ю., Щокін В.П., д.т.н., проф., Михайленко Ю.І. ДВНЗ «Криворізький національний університет» Оцінка адекватності аналітичної багатозонної моделі процесу дроблення руди у конусних дробарках секційна моделювання та методи оптимізації 31.03.16
16 Syomochkyn A. , PhD(Tech.), Fedotov V., Sen. Lect., Kutumova S. MD stud. Kryvyi Rih National University ANALYSIS START BRAKING MODES OF THE MINE ELECTRIC TRAINS DURING USING OF ELECTRIC DRIVE SYSTEMS VOLTAGE SOURCE INVERTER - INDUCTION MOTOR секційна електромеханічні системи та автоматизація 31.03.16
17 Загайнова А.А., асс. Национальный технический университет “Харьковский политехничний институт” , ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ СТАРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ секційна проблеми аварійності та діагностика в електромеханічних системах та електричних машинах 31.03.16
18 Shamardina V., PhD (Tech.), professor, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”; Lemeshko S., senior researcher, SE Plant Electrotyazhmash (Kharkov) Improvement of anti-skid properties of a switching diesel locomotive by means of group control of electric power transmission traction motors секційна електромеханічні системи та автоматизація 31.03.16
19 О. М. Сінчук, д.т.н., проф. ДВНЗ «Криворізький національний університет» С. М. Бойко, к.т.н. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗПОДІЛЕНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА БАЗІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ пленарна енергетика та електропостачання промислових підприємств 30.03.16
20 Е.С. Гузов, к.т.н., проф, І.О. Сінчук, к.т.н., доц., Д.О. Кальмус, асистент Криворіжський національний університет АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ АЛГОРИТМУ ЕФЕКТИВНОГО ГАЛЬМУВАННЯ РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ секційна електромеханічні системи та автоматизація 30.03.16
21 V. Tytjuk V. Tytjuk State institution of higher education «Kryvyi Rih National University» COMPARATIVE ANALYSIS OF RESOURCE USING DURING CONTROLLED START OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS секційна енергоресурсозбереження 29.03.16
22 Пересада С.М., д.т.н., проф., Трандафилов В.Н., к.т.н., ас., Желинский Н.Н., асп. Национальный технический университет Украины «КПИ» Общетеоретическое решение задачи инвариантного к вариациям активного сопротивления ротора прямого векторного управления асинхронными двигателями секційна електромеханічні системи та автоматизація 29.03.16
23 Mamchur D., Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University Autonomous electric car model controlled by Raspberry Pi стендова електромеханічні системи та автоматизація 28.03.16
24 Bučko R., Ing., PhD. Technical University of Košice Simple control unit based on the Arduino platform стендова електромеханічні системи та автоматизація 28.03.16
25 А.В. Чермалых, к.т.н., доц., А.В. Данилин,к.т.н., доц., А.В. Босак, асист., А.О. Петрученко, студ. Национальный технический университет Украины «КПИ» КОМБИНИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ЗАДАЮЩЕЙ МОДЕЛЬЮ ПОЗИЦИОННЫМ ЭЛЕКТРО-ПРИВОДОМ ШАХТНОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ секційна електромеханічні системи та автоматизація 28.03.16
26 Savenko О., assistent, Burlaka V., Phd(Tech.), Gulakov S. Doctor of Science (Tech.), Podnebennaya S., Phd(Tech.) SHEI «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol A way of compensation of reactive current component секційна енергетика та електропостачання промислових підприємств 28.03.16
27 Мошковский В.Ю., аспирант Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ секційна електромеханічні системи та автоматизація 28.03.16
28 Теряєв В.І., к.т.н., доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДВОКАНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ стендова електромеханічні системи та автоматизація 27.03.16
29 Dovgalyuk O., PhD(Tech.) National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» Optimization of control for multilevel automated electric power accounting system секційна енергетика та електропостачання промислових підприємств 27.03.16
30 Ращепкін А. П., д. т. н., Крищук Р. С., аспірант Параметри торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з дисковим ротором при паралельному включенні статорів з двошаровою обмоткою секційна електричні машини і апарати 26.03.16
31 Ставинський А.А., д.т.н., проф., Новогрецький С.М., к.т.н., доц., Прудников А.О., аспірант Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Управляемый поперечным подмагничиванием трехфазный реактор с симметричным магнитопроводом секційна електричні машини і апарати 26.03.16
32 Hodulíková A., Ing., PhD., Technical University in Košice, assistant professor Technical University of Košice, Letná 9, 042 00 Košice, Slovak Republic VERIFICATION OF OUTPUT PARAMETERS OF MAGNETOELASTIC SENSOR OF PRESSURE FORCE пленарна моделювання та методи оптимізації 25.03.16
33 Рюмін В.А., Старостін С.С., д.т.н., проф. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК ПРИ ВИПРОБУВАННЯХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ секційна електромеханічні системи та автоматизація 25.03.16
34 О. С. Бичківський, аспірант, О. В. Чермалих, к.т.н. доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» СТАТИСТИЧНИЙ Й ІМОВІРНІСНИЙ АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ пленарна енергоресурсозбереження 25.03.16
35 A. Silvestrov, D Zimenkov, K. Trubitsyn, O. Petruchenko department "Theoretical Electrical Engineering" NTU "KPI" - Kiev, Ukraine THE PHENOMENON OF DYNAMIC IN ELECTRIFICATION WIRE ENGINES J. HUBER AND KOSAREV = MILROYA. секційна електричні машини і апарати 25.03.16
36 V. Senko, О. Yurchenko, K. Trubitsyn, D Zimenkov department "Theoretical Electrical Engineering" NTU "KPI" - Kiev, Ukraine The analysis of electromagnetic processes in the input circuits of converters modulation type секційна енергетика та електропостачання промислових підприємств 25.03.16
37 Копчак Б.Л., к.т.н., доц. Національний університет “Львівська політехніка” ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ пленарна електромеханічні системи та автоматизація 25.03.16
38 (Танкевич Є.М., д.т.н., Варський Г.М., к.т.н., Гречко В.В., інж. Інститут електродинаміки НАН України) Давач струму для вимірювань з заданими класом точності і коефіцієнтом безпеки приладів електронного трансформатора струму секційна електромеханічні системи та автоматизація 25.03.16
39 Ткаченко А.А., к.т.н., ст. препод., Хорева А.В., мл. научн. сотр., Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» Динамические процессы в электромеханической системе с нелинейным трением секційна електромеханічні системи та автоматизація 25.03.16
40 Поленок В.В., асп., Худяев А.А., к.т.н., доц. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Моделирование динамики итерационного трехканального дифференциально-редукторного электропривода подачи с типовой настройкой каналов секційна електромеханічні системи та автоматизація 25.03.16
41 Лободзинський В.Ю., асистент. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Теоретичні дослідження та аналіз перенапруг перехідного процесу при комутаціях високовольтної кабельної лінії секційна енергетика та електропостачання промислових підприємств 25.03.16
42 Samcheleev Yu., PhD(Tech.), Bielokha H., PhD(Tech.),Dryuchin V., PhD(Tech.) Donbass state technical university COMPARATIVE ANALYSIS OF STABILIZATION THE CURRENT SYSTEM WITH RELAY CONTROL секційна електромеханічні системи та автоматизація 24.03.16
43 Романча Д.В., магістрант., Перекрест А.Л., к.т.н., доц., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Автоматизація процесу погодного регулювання опалення багатоповерхової будівлі секційна електромеханічні системи та автоматизація 24.03.16
44 Шведчикова І. О., д. т. н., проф., Романченко Ю. А., асп. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ ПОЛІГРАДІЄНТНИХ СЕРЕДОВИЩ МАГНІТНИХ СЕПАРАТОРІВ секційна електричні машини і апарати 24.03.16
45 Petrychenko A.A., assistant; Likarenko A.G., Ph.D. (Tech), Zimankov R.V., postgraduate State institution of higher education «Kryvyi Rih National University» THE ACCURACY OF MEASUREMENT AND CONTROL INSULATIONS PARAMETERS AND LEAKAGE CURRENTS IN COMBINED ELECTRIC GRID WITH USING AC CONTROL CURRENT секційна електричні машини і апарати 24.03.16
46 А.В. Босак, асистент, А.В. Торопов, к.т.н., доц., Национальный технический университет Украины «КПИ» ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЗИЦИОННОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С НЕЧЕТКИМ РЕГУЛЯТОРОМ секційна електромеханічні системи та автоматизація 24.03.16
47 Чеботарьова Є.О., магістрант, Перекрест А.Л., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Економічна ефекивність впровадження рішень з автоматизації та диспетчеризації систем теплозабезпечення цивільних будівель секційна енергоресурсозбереження 23.03.16
48 В. С. Бойко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; М. І. Сотник, С. О. Хованський Сумський державний університет; М. М. Юрченко Інститут електродинаміки НАН України РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕПЛОВОЇ ІНЕРЦІЇ ПРИМІЩЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ секційна моделювання та методи оптимізації 22.03.16
49 Bialobrzheskyi О., Ph.D.(Eng), Assoc. Prof, Vlasenko R., Ph.D.-student. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University The technical side formation of the accounting indicators of electric energy in networks with polyharmonic current and voltage. секційна енергетичний менеджмент 21.03.16
50 Ромашихин Ю.В., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Простейшая схема электропитания в устройствах идентификации параметров асинхронных двигателей пленарна проблеми аварійності та діагностика в електромеханічних системах та електричних машинах 21.03.16
51 Ромашихин Ю.В., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Особенности применения гармонических рядов в задачах идентификации энергетическим методом секційна проблеми аварійності та діагностика в електромеханічних системах та електричних машинах 21.03.16
52 Романенко С.С., Перекрест А.Л. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Щодо реалізації моніторингу параметрів мікроклімату в будівлях секційна енергетичний менеджмент 21.03.16
53 Чорний О.П., Романов О.Ю., Богатирьов К.М. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження динаміки пуску дводвигунного електроприводу шарового млина з привідними синхронними двигунами секційна електромеханічні системи та автоматизація 21.03.16
54 Kulinchenko H., PhD(Tech.), Baguta V., eng. Sumy State Univercity TRANSIENTS DURING COMMUTATION OF PUTEES ROLLING ROTOR MOTOR пленарна електромеханічні системи та автоматизація 21.03.16
55 Ломонос А.І., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Підходи до техніко-економічного обгрунтування вибору силового електрообладнання випробувальних комплексів секційна електромеханічні системи та автоматизація 21.03.16
56 Задорожня І.М. к.т.н., доц, Задорожній М.О., к.т.н., доц. Донбаська державна машинобудівна академія СИНТЕЗ ПАРАМЕТРІВ АСТАТИЧНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ ЗАДАНОГО СТУПЕНЯ СТІЙКОСТІ секційна електромеханічні системи та автоматизація 21.03.16
57 Рєзнік Д.В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Особливості профорієнтаційної роботи Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем управління секційна інновації в освіті та виробництві, проблематика вищої школи 17.03.16
58 Кравець О.М., Сердюк О.О., к.т.н., доц., Шишков С.Ю. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Обґрунтування структури системи керування вибухом за радіоканалом стендова електромеханічні системи та автоматизація 17.03.16
59 Шевченко С.І., інженер-електрозвязку УКРГАЗТЕХЗВЯЗОК Кравець О.М., Сердюк О.О., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Система обміну технологічними даними обладнання газотранспортної системи за радіоканалом стендова електромеханічні системи та автоматизація 17.03.16
60 V. KOLSUN, Ph.D. (Tech), D. RYZHENKOV, graduate SHEE "Kriviy Rig National University" Study control algorithms power take systems for photovoltaic solar plant пленарна електромеханічні системи та автоматизація 16.03.16
61 Хребтова О.А. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Особливості формування моменту рушання частотно-регульованого електроприводу в тяжких умовах секційна електромеханічні системи та автоматизація 16.03.16
62 В. І. Ткачук, д.т.н., проф., І. Є. Біляковський, к.т.н., доц. Національний університет «Львівська політехніка» Керовані вентильні реактивні двигуни з буферами енергії секційна електричні машини і апарати 16.03.16
63 Г. О. Гаврилец, асист. Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ секційна електромеханічні системи та автоматизація 15.03.16
64 Чистяков П.Р., асп. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дистанційно керований віртуальний лабораторний комплекс для дослідження системи контролю і моніторингу енергетичних параметрів електропривода стендова електромеханічні системи та автоматизація 15.03.16
65 Ковальчук В.Г., Коренькова Т.В., к.т.н., доц Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Система контроля параметров электрогидравлического комплексе при различном темпе изменения питающего напряжения секційна моделювання та методи оптимізації 14.03.16
66 Бурдільна Є.В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Розробка алгоритму нечіткого логічного виводу для системи охолодження електричних машин секційна електромеханічні системи та автоматизація 14.03.16
67 Никитина А.В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Автоматизированная система технического учета электрической энергии в условиях коммунальных объектов и промышленных предприятий секційна енергетика та електропостачання промислових підприємств 14.03.16
68 Герасименко О.В., асп., Перекрест А.Л., к.т.н., доцент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Оцінка складових теплового балансу цивільних будівель секційна енергетичний менеджмент 13.03.16
69 Коєка Т.М., асп. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Сучасні системи керування збудженням асинхронних генераторів з ціллю підвищення якості вихідної напруги секційна електромеханічні системи та автоматизація 12.03.16
70 Руденко Н. А. асист., Ромашихин Ю. В., к.т.н., доц., Родькин Д. Й., д.т.н., проф. Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского Показатели эффективности методов идентификации параметров асинхронных электрических двигателей секційна проблеми аварійності та діагностика в електромеханічних системах та електричних машинах 12.03.16
71 Родькін Д. Й. д.т.н., проф., Базишин М. Ю. асп. Тиристорний регулятор змінної напруги як джерело живлення в системах ідентифікації параметрів асинхронних двигунів енергетичним методом стендова електромеханічні системи та автоматизація 12.03.16
72 Юхименко М.Ю. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Використання транзисторних перетворювачів напруги для покращення показників енергетичної ефективності та регулювальних властивостей електроприводів з асинхронними двигунами секційна електромеханічні системи та автоматизація 12.03.16
73 Артеменко А.М., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Визначення ймовірності розкиду параметрів тягових електродвигунів електровоза секційна електромеханічні системи та автоматизація 12.03.16
74 Харитонов О.О., ст. викл., Мельник О.Є., к.т.н., доц., Ляхова Н.М., аспір. ДВНЗ "Криворізький національний університет" Оцінка якості ізоляторів контактних мереж в умовах експлуатації на залізорудних шахтах Кривбасу секційна енергетика та електропостачання промислових підприємств 11.03.16
75 Коренькова Т.В., к.т.н., доц, Манько Р.М., асп. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Диагностические признаки утечки в трубопроводной сети секційна проблеми аварійності та діагностика в електромеханічних системах та електричних машинах 11.03.16
76 Синчук И.О., к.т.н., доц., Касаткина И.В., к.т.н., доц., Яловая А.Н., соискатель ДВНЗ «Криворожский национальный университет» Юрченко Н.Н.,д.т.н., проф. Институт электродинамики НАН Украины ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ секційна енергетика та електропостачання промислових підприємств 11.03.16
77 Родькин Д.И., д.т.н., проф., Ноженко В.Ю., соиск. Кременчуцкий национальный университет имени Михаила Остроградского К определению мощности приводных двигателей зарезонансных вибрационных машин секційна електромеханічні системи та автоматизація 11.03.16
78 Родькин Д.И., д.т.н., проф., Ченчевой В.В., асис. Кременчуцкий национальный университет имени Михаила Остроградского Особенности оценки потерь в стали асинхронных двигателей, работающих в качестве генераторов автономных установок секційна електричні машини і апарати 11.03.16
79 Островерхов М.Я., д.т.н.,проф., Мальцев В.В., аспірант. Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут" Моделювання атмосферних перенапружень в електричних лініях. Невирішені задачі пленарна моделювання та методи оптимізації 10.03.16
80 Kimstach O.Yu., PhD(Tech.) Admiral Makarov National University of Shipbuilding ELECTROMAGNETIC TORQUE OF INDUCTION MOTORS WITH WINDING SECTION COMMUTATION секційна електричні машини і апарати 10.03.16
81 Островерхов М.Я., д.т.н.,проф., Боднар Д.О., аспірант. Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут" Обгрунтування способу побудови системи живлення робота для сканування високовольтних ліній електропередач стендова енергетика та електропостачання промислових підприємств 09.03.16
82 Островерхов М.Я., д.т.н., професор, Поліщук Д.І., аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Метод розрахунку електричних кіл з електромеханічними перетворювачами з урахуванням хвильових процесів пленарна електричні машини і апарати 09.03.16
83 Островерхов М.Я., д.т.н., проф., Реуцький М.О., к.т.н., доц., Трінчук Д.Я., аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Дослідження робочих режимів нелінійного електричного кола з автономним джерелом живлення в транспортних установках на прикладі привода електроскутера секційна електромеханічні системи та автоматизація 05.03.16
84 Рябенький В. М., д.т.н., проф., Ушкаренко А.О., к.т.н., доц. Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ ГАЗОДИЗЕЛЯ секційна моделювання та методи оптимізації 03.03.16
85 Mozgovoy А., engineer-technologist TM, PJSC "KRCBW". Unified system with improved fault-tolerance for the managing and control of lifting-transporting mechanisms (escalators) пленарна електромеханічні системи та автоматизація 01.03.16
86 Романенко С.С, асист., Чорний О.П., д.техн.н, проф Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Використання електронних баз даних науково-технічної інформації вільного доступу в інтернеті для підвищення наукової компетенції студентів магістрантів з електромеханіки секційна інновації в освіті та виробництві, проблематика вищої школи 26.02.16
87 Александрова Т.Є., д.т.н., доц., Лазаренко А.О., асистент Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Інваріантний електропривод наведення і стабілізації танкової башти пленарна електромеханічні системи та автоматизація 16.02.16
88 Сусік Д.Ю., студ., Зачепа Н.В., аспір., Зачепа Ю.В., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження енергорежимів в автономному асинхронному генераторі на віртуальній моделі у програмному середовищі LabView секційна моделювання та методи оптимізації 12.02.16
89 Петрук К.І., магістрант, Зачепа Н.В., аспір., Зачепа Ю.В., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження симетричних трьохфазних виткових замикань ААГ на математичній моделі секційна електромеханічні системи та автоматизація 12.02.16
90 Іванов І.С., магістрант, Яхнич К.Ю., магістрант, Зачепа Н.В., аспір., Зачепа Ю.В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження обриву фаз та несиметрії ємностей самозбудження ААГ стендова моделювання та методи оптимізації 12.02.16
91 Мельник К.І, магістрант, Зачепа Н.В., аспір., Зачепа Ю.В., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Віртуальний вимірювач спектрів складових миттєвої потужності в АДЖ на базі АГ секційна моделювання та методи оптимізації 12.02.16
92 Колосюк В.П., д.т.н, професор Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Колосюк А.В., к.т.н., доцент, ВНЗ "ДонНАБА" Энергосберегающая система импульсного питания потребителей пленарна електромеханічні системи та автоматизація 28.01.16

KrNU © 2017